Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,029,290

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]1, Động vật học 2, Phương pháp giảng dạy Sinh học 3, Phương pháp giải bài tập di truyền 4, Phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường 5, Phương pháp giảng dạy Công nghệ 10 - THPT
Ngành: Sinh học
 2012 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn