Nguyễn Thị Chinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17015 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Chinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/07/1989
Nơi sinh: Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang
Quê quán Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Văn - Sử; Tại: Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Cường. Mã số: T2015 – 04 - 50. Năm: 2015. (Nov 2 2017 10:29AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn