Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,124,629

 Ảnh hưởng của sự lão hóa cốt đến tuổi thọ tường chắn đất có cốt - Hướng dẫn tính toán
Chủ biên: TS. Châu Trường Linh; Đồng tác giả: 
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi xuất bản: NXB Xây Dựng; Mã số: No. ;Năm XB: 2013
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
Tường chắn đất có cốt (Mechanically Stabilized Earth Wall - MSE) có thể dùng cốt cứng (thép, hợp kim) hặc cốt mềm (lưới polimer, dải sợi carbon, ...); các loại cốt này đều có hiện tượng lão hóa theo thời gian dưới các tác nhân bên ngoài.
Cốt cứng : sự ăn mòn điện hóa;
Cốt mềm : ảnh hưởng bởi nước, tia cực tím (UV)

Tài liệu chuyên khảo tổng kết các kết quả thực nghiệm tại các công trình tường MSE thực tế tại CH Pháp, Mỹ, Nhật, ..., các khuyến nghị tính toán trong các quy trình, từ đó đề xuất quy trình tính toán hợp lý trong điều kiện về vật liệu đắp, cốt, thời tiết khí hậu tại Việt Nam.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn