Cao Thị Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,395

 
Mục này được 22661 lượt người xem
Họ và tên:  Cao Thị Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/03/1976
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  văn - Địa; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733330; Mobile: 0935293939
Email: caothinga_ls@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  Năm1998 giảng dạy tại Trường Thực hành Sư phạm đến tháng 06/2010
Tháng 10/2010 chuển về làm giáo vụ khoa LS
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn