Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng thuật toán rừng cô lập trong phát hiện gian lận thẻ tín dụng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Thị Nhâm
Nơi đăng: Tạp chí Tin học Ngân hàng; Số: 5-2020;Từ->đến trang: 23-26;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thẻ tín dụng là hình thức thanh toán ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Do vậy tội phạm liên quan tới thanh toán thẻ tín dụng ngày càng nhiều. Xây dựng các hệ thống giám sát và ngăn ngừa các loại tội phạm liên quan tới thẻ tín dụng là điều rất cần thiết đối với các ngân hàng. Nhiều thuật toán trong học máy đã được áp dụng để tự động hóa việc nhận diện các gian lận hoặc lừa đảo liên quan tới thẻ tín dụng nhằm giảm thiểu công sức con người cho hoạt động trên. Bài báo trình bày về thuật toán rừng cô lập (một trong những thuật toán mới nhất trong học máy) và ứng dụng thuật toán vào phát hiện gian lận trong các giao dịch thẻ tín dụng.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn