Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,467,372

 Mô hình hoá quy trình nghiệp vụ và ứng dụng giải pháp quản trị quy trình nghiệp vụ (Business Process Management – BPM) cho hoạt động ngân hàng
Chủ nhiệm:  TS. Phan Thanh Đức; Thành viên:  Cao Thị Nhâm, Mai Tấn Tài, An Phương Điệp, Chu Văn Huy, Lê Quý Tài, Vũ Duy Hiến
Số: DTNH.18/2012 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Đề tài nghiên cứu về mô hình hóa BPM và ứng dụng trong các hoạt động của ngân hàng. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn