Nguyễn Hồng Cử
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 2908 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hồng Cử
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/07/0
Nơi sinh: Ninh Giang, Hải Dương
Quê quán Ninh Giang, Hải Dương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế chính trị; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kinh tế chính trị
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (C)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế chính trị, Trường đại học Kinh tế Đà nẵng
Điện thoại: 950359; Mobile: 0905242929
Email: cucuktct@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1978 đến 1982: Phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Từ 1982 đến 1987: Học tại Trường đại học tổng hợp Hà Nội
Từ 1988 đến nay: Là cán bộ giảng dạy trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương hướng phát triển bền vững sản xuất nông sản xuất khẩu vùng Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Hồng Cử
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 40. Trang: 69-76. Năm 2010. (Jan 15 2011 2:01PM)
[2]Bài báo: Biến động giá cả - nhân tố gây mất ổn định của sản xuất nông sản xuất khẩu vùng Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Hồng Cử
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học 35 năm phát triển và hội nhập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, tháng 11 năm 2010. Năm 2010. (Jan 15 2011 1:57PM)
[3]Bài báo: Tăng trưởng kinh tế ở thành phố Đà Nẵng, bền vững hay không bền vững. Tác giả: Nguyễn Hồng Cử
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 28. Trang: 125-134. Năm 2008. (Jan 15 2011 1:44PM)
[4]Bài báo: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Gia Lai – Hiện trạng và phương hướng chuyển dịch. Tác giả: Nguyễn Hồng Cử. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Năm 2004. (Jan 15 2011 1:39PM)
[5]Bài báo: 10 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Kinh tế và dự báo (Số 4). Tác giả: Nguyễn Hồng Cử. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 4. Năm 2001. (Jan 15 2011 1:32PM)
[6]Bài báo: Tư tưởng tự do kinh tế trong học thuyết của Adam Smith. Tác giả: Nguyễn Hồng Cử. Tạp chí Kinh tế và Phát triển . Số: 21. Năm 1997. (Jan 15 2011 1:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn