Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,567

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano từ
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  TS. Cao Xuân Hữu; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: KC.03.29/11-15 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn