Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='cxtuan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Cao Xuân Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,640,373

 
Mục này được 9621 lượt người xem
Họ và tên:  Cao Xuân Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/10/1972
Nơi sinh: Tx Tam Kỳ
Quê quán Tx Tam Kỳ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: Khoa học Máy tính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẫn, Đà Nẵng
Điện thoại: 3817533; Mobile: 0903597340
Email: cxtuan@ac.udn.vn; cxtuan@ud.edu.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn