Cao Xuân Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,268

 
Mục này được 33887 lượt người xem
Họ và tên:  Cao Xuân Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/12/1972
Nơi sinh: Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Quê quán Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Đơn vị công tác: Văn phòng ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Tại: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tối ưu hóa mạng cảm biến hỗ trợ ứng dụng cảnh báo thiên tai. Chủ nhiệm: Cao Xuân Tuấn. Thành viên: Võ Trung Hùng, Nguyễn Hữu Hiếu, Hồ Phan Hiếu, Đặng Thiên Bình, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Anh Kiệt, Trần Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Đức Long. Mã số: B2020-DNA-06. Năm: 2022. (Sep 22 2022 3:44PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Cao Xuân Tuấn, Võ Anh Vũ, Vũ Vân Thanh, Trần Anh Tuấn, Lê Minh Tiến. Mã số: CTB2018-DNA.04. Năm: 2020. (Sep 22 2022 4:38PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Cao Xuân Tuấn, Lê Minh Tiến, Huỳnh Tấn Tiến, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Quang Trung. Mã số: CTB2018-DNA.01. Năm: 2020. (Sep 22 2022 4:04PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Phần mềm quản lý các công trình khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Cao Xuân Tuấn. Thành viên: Đinh Quang Trung. Mã số: B2009-11. Năm: 2010. (Sep 22 2022 3:33PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hệ thống điện Hybrid Biogas-năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt và sản xuất ở nông thôn. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Cao Xuân Tuấn, Vũ Vân Thanh. Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 24. Số: 16. Năm 2022. (Sep 22 2022 3:58PM)
[2]Bài báo: Joint UAV Trajectory and Data Demand for Scheduling in Wireless Sensor Networks. Tác giả: Tran Anh Kiet, Dang Thien Binh, Dang Hoai Phuong, Ho Phan Hieu, Cao Xuan Tuan and Vo Trung Hung. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology. Số: 19. Trang: 51-55. Năm 2021. (Sep 22 2022 3:53PM)
[3]Bài báo: Xây dựng mô hình và thuật toán hợp nhất dữ liệu từ điển phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Cao Xuân Tuấn, Nguyễn Văn Bình và Đinh Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2019. Số: 978-604-84-3470-0. Trang: 215-222. Năm 2019. (Sep 22 2022 4:35PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu trình và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Phạm Quốc Thái, Lê Minh Tiến. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21/2018. Trang: 175-184. Năm 2018. (Sep 22 2022 4:08PM)
[5]Bài báo: Xử lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Hoàng Thị Lan Phương, Cao Xuân Tuấn, Lê Thị Hải Anh. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 16. Năm 2003. (Sep 22 2022 4:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Power Minimization for Data Collection in UAV Assisted IoT Wireless Sensor Networks. Authors: Tran Anh Kiet, Cao Xuan Tuan, Ho Phan Hieu, Nguyen Thi Le Duyen, Dang Hoai Phuong, Vo Trung Hung. 16th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM 2022). No: 16. Pages: 619-621. Year 2022. (Sep 22 2022 3:49PM)
[2]Article: Performance and Emissions of Motorcycle Engine Fueled with LPG-Ethanol by Port Injection. Authors: Bui Van Ga, Cao Xuan Tuan, Bui Van Hung, Nguyen Thi Thanh Xuan, and Bui Van Tan. CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure Proceedings of the 6th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering and Structures. No: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9. Pages: 1673-1682;. Year 2021. (Sep 22 2022 4:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn