Đặng Anh Đào
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,731

 
Mục này được 18371 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Anh Đào
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/05/1980
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Nội khoa; Tại: Đại học Y Dược Huế
Đơn vị công tác: Tổ bộ môn; Khoa Y Dược
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Nội Khoa; Tại: Đại học Y Dược Huế
Dạy CN: Nội thận - Nội tiết
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: 91A Nguyễn Thị Minh Khai - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935938668
Email: dadao@smp.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 12/2004 - 10/2005: Bác sĩ điều trị - Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Đà Nẵng
10/2005 - 10/2008: Bác sĩ nội trú - Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
10/2008 - nay: Bác sĩ Phó trưởng khoa - Khoa Nội thận-Nội tiết - Bệnh viện Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn