Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,289,389

 ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ KIM LOẠI ĐỒNG (CU) ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HẤP THỤ CỦA CÂY PHÁT LỘC (DRACAENA SANDERIANA) TRONG ĐẤT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đàm Minh Anh*; Võ Văn Minh; Đoạn Chí Cường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Số 11(96).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 84;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng sinh trưởng và hấp thụ kim loại đồng (Cu) của cây Phát lộc (Dracaena sanderiana) ở các nồng độ khác nhau. Đất được bổ sung CuSO4.5H2O ở các nồng độ từ 50 – 350ppm và đối chứng. Sau thời gian 2 tháng, tiến hành xác định các chỉ tiêu sinh trưởng của cây Phát lộc, xác định hàm lượng Cu tích lũy trong cây và lượng Cu còn lại trong đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả các cây Phát lộc thí nghiệm đều có khả năng sinh trưởng tốt trong môi trường đất có nồng độ Cu từ 50 – 350ppm, điều này thể hiện qua các chỉ tiêu chiều cao cây, chiều dài rễ, sinh khối tươi và sinh khối khô của cây. Khả năng hấp thụ Cu của cây Phát lộc trong đất tăng từ nồng độ 50 – 200ppm và giảm dần ở khoảng nồng độ 200 – 350ppm.
ABSTRACT
In this paper, we present the research results about the growth capacity and copper (Cu) absorption of Dracaena Sanderiana in different concentrations. The experimental soil was supplied with CuSO4.5H2O at concentrations from 50 to 350ppm and control-soil (without Cu). After 2 months, stem height, root length, fresh biomass, dry biomass of plant and the content of copper in plant and soil were determined. The results showed that, Dracaena sanderiana could grow well in concentration of copper from 50 to 350 ppm. Accumulation of copper in soil increased from 50 to 200 ppm and decreased in the concentration range of 200 to 350 ppm.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn