Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,291,895

 Khả năng ứng dụng kỹ thuật thủy canh trồng sạch tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An,tỉnh Quảng Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh
Nơi đăng: Hội nghị sinh lý thực vật toàn quốc lần thứ 1 năm 2014; Số: 1;Từ->đến trang: 211-216;Năm: 2014
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kỹ thuật thủy canh đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tuy nhiên, đối với vùng hải đảo ở khu vực miền Trung chưa ghi nhận nghiên cứu đánh giá nào về khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng các sản phẩm rau trồng bằng kỹ thuật này. Đây phương thức sản xuất cho sản phẩm rau có năng suất cao, an toàn và phù hợp với nhiều điệu kiện canh tác. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tính khả thi của việc áp dụng kỹ thuật canh tác này tại đảo Cù Lao Chàm, cụ thể: các loại rau cải xanh, xà lách trồng bằng kỹ thuật thủy canh tĩnh và thủy canh hồi lưu tại đảo Cù Lao Chàm đều sinh trưởng và phát triển tốt, sản phẩm rau thu được đạt chất lượng tốt và độ an toàn cao biểu hiện qua các chỉ tiêu về chiều cao, số lá và diện tích lá/cây, hàm lượng đường khử, vitamin C, hàm lượng nitrate và hàm lượng kim loại nặng (Cu, Zn).
ABSTRACT
Hydroponics has been researched and applied widely on the world as well as in Vietnam. However, there has been no any research or assessment about the growth ability and the quality of vegetable produced by this technique in islands of Vietnamese middle region. This mode of production generates vegetable possessing high production capacity, safety and suitability to variety of cultivation contexts. Results revealed the feasibility of applying the cultivation technique in Cham island, namely: both cabbages and lettuces cultivated by static solution culture and recirculating hydroponics in Cham island grew and developed well, the product of vegetable met good quality and safety requirement, showed via targets of height, leave number, square of leave/trunk, amount of sugar, vitamin C, amount of nitrat and amount of heavy medal (Cu, Zn).
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn