Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,348

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiệu quả xử lý kim loại nặng bằng vi tảo Chlorella vulgaris được phân lập từ nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đàm Minh Anh. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu, Đinh Công Duy Hiệu, Nguyễn Thị Thương. Mã số: B2018-ĐN03-28. Năm: 2021. (Dec 30 2021 4:10PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đa dạng sinh học ngành Luân Trùng (Rotifera) ở các tỉnh khu vực Miền Trung, Việt Nam. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Nguyễn Văn Khánh, Trần Ngọc Sơn, Đàm Minh Anh, Dương Quang Hưng. Mã số: T-2018. Năm: 2018. (Nov 18 2020 3:41PM)
[3] Đề tài Khác: Study on the correlation between heavy metal accumulation in soil and some species earthworms Pheretima spp. at some areas in in Da Nang, Vietnam. Chủ nhiệm: Dam Minh Anh. Thành viên: Minoru YONEDA, Pham Thi Hong Ha, Tran Quang Dan,. Mã số: GSGES.KU.2015. Năm: 2016. (Aug 20 2015 4:06PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp Sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Đàm Minh Anh. Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh, Trần Ngọc Sơn. Mã số: Đ2014-03-59. Năm: 2014. (Dec 21 2014 9:39AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng và phát tiển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh tại Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam.. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Đàm Minh Anh, Nguyễn Huy Bình. Mã số: KC.03.12. Năm: 2014. (Aug 23 2013 10:20AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng các bài giảng thực hành môn Nông hóa thổ nhưỡng bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Đàm Minh Anh. Thành viên: Đoạn Chí Cường. Mã số: SP2012. Năm: 2012. (Dec 28 2012 5:16PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn