Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,126

 Xây dựng và phát tiển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh tại Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale
Chủ nhiệm:  Võ Văn Minh; Thành viên:  Đàm Minh Anh, Nguyễn Huy Bình
Số: KC.03.12 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Nông lâm ngư

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn