Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,290,173

 Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp Sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Đàm Minh Anh; Thành viên:  Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh, Trần Ngọc Sơn
Số: Đ2014-03-59 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn