Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,476,445

 Tài liệu Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học môn Sinh học tại các Trường THPT
Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Châu Tuấn, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Công Thùy Trâm
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn