Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,805,371

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật phân tích dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Quá trình lọc tách vật lý trong công nghiệp dầu khí
Ngành: Hoá học
 2012 Sinh viên chuyên nganhd công nghệ hóa học dầu và khí  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn