Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,319

 ỨNG DỤNG MOODLE TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ A, B, VĂN PHÒNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Đặng Ngọc Sang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T2009-01-05 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn