Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,344

 Xác định các tần số riêng của hệ thống bằng kiểm tra va đập
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Phước Vinh
Nơi đăng: Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME2018. Hà Nội; Số: PB1-14;Từ->đến trang: 701-708. ISBN: 978-604-67-1103-2;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình tính toán xác định tần số riêng của máy hay hệ thống là bước cực kỳ quan trọng và phải thực hiện đầu tiên trong quá trình thiết kế và chế tạo của bất kỳ một máy hay hệ thống. Việc xác định không chính xác tần số riêng có thể dẫn đến việc giảm tuổi thọ hay hư hỏng của hệ thống. Bài báo này trình bày phương pháp xác định các tần số riêng của một hệ thống chịu dao động uốn bằng kiểm tra va đập. Bàn thí nghiệm được sử dụng để xác định tần số riêng bao gồm một trục quay và hai đĩa nặng. Tín hiệu thu được bằng các cảm biến gia tốc và cảm biến lực thông qua bộ thu nhận tín hiệu sẽ được phân tích và biến đổi Fourier nhanh để xây dựng hàm truyền H1, qua đó có thể xác định được tần số riêng của hệ thống. Để đánh giá độ chính xác của kết quả nhận được, tính nhất quán của hàm truyền cũng được đề xuất. Phương pháp này rất đơn giản, tiết kiệm thời gian và được sử dụng phổ biến khi muốn xác định tần số riêng của hệ thống với độ chính xác cao
ABSTRACT
The evaluation of natural frequency of machinery is a very important step and must be carried out in the beginning of the design and fabrication process of any machines or systems. The fail estimation of natural frequency can lead to reducing the longevity or damaging of machinery. This paper represents the methodology for identification of natural frequency of a system under flexural vibrtions using the impact test. The test rig need to be identified the natural frequencies consists of one shaft and two disks. Acquired signal from accelerometer and load cell sensors are analyzed and performed the Fast Fourier Transform (FFT) algorithm to obtain the transfer functions H1. Then the natural frequencies of the system can be estimated. In order to evaluate accuracy of results, the term of coherence is introduced. This methodology is simple, less time consuming and very popular for the natural frequency calculation
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn