Đặng Quang Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,111,839

 
Mục này được 13505 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Quang Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  23/08/1976
Nơi sinh: Xã Quảng Phong, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quê quán Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa thực phẩm; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ môi trường; Tại: Trường Đại học Wollongong
Lĩnh vực NC: Xử lý nước thải, chất thải rắn hữu cơ. Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước, nước thải.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (English for Tertiary Studies 59%, tương đương IELTS 6.0), Tiến sĩ Công nghệ môi trường - Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: +84 935130670
Email: dqhai@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 08/2001 - 06/2003: Kỹ thuật viên Trung tâm Công nghệ Môi trường thuộc Công ty Phát triển Công nghệ và Tư vấn Đầu tư Đà Nẵng.
06/2003 - 11/2017: Giảng viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đóng tại thành phố Đà Nẵng.
07/2015 - 11/2017: Thư ký Ban biên tập Kỷ yếu hoạt động Khoa học và Giáo dục, Ủy viên thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
12/2014 - 11/2017: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Công nghệ sinh học, trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
10/2014 - 06/2015: Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học, trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
07/2015: Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
08/2015 - 11/2017: Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
12/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Chi bộ Giáo viên Công nghệ thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
11/2015 - 09/2017: Phó Bí thư Chi bộ Đào tạo thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
12/2017 đến nay: Giảng viên trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có lợi để xử lý nước thải sản xuất cồn. Tác giả: TS. Đặng Quang Hải*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 64-69. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng vi sinh vật tuyển chọn nhằm làm tăng hiệu quả xử lý nước thải nhà máy sản xuất cồn. Tác giả: Đặng Quang Hải, Trần Thị Xô, Phạm Châu Huỳnh, Nguyễn Quang Vinh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số: 2. Trang: 116-119. Năm 2008. (Sep 11 2019 11:26AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Mathematical Modelling for Predicting Rejection of Trace Organic Contaminants by the Nanofiltration Membrane NF270. Authors: Hai Quang Dang. Journal of Environmental Treatment Techniques. No: 3. Pages: 900-907. Year 2020. (Jun 28 2020 8:23AM)
[2]Article: Influence of the solution pH on adsorption and rejection of trace organic contaminants from wastewater by a nanofiltration membrane. Authors: Hai Quang Dang, William E. Price. Journal of Environmental Treatment Techniques. No: 2. Pages: 65-70. Year 2017. (Sep 11 2019 11:11AM)
[3]Article: Rejection and adsorption behaviour of phytoestrogens by nanofiltration and reverse osmosis membranes. Authors: Hai Quang Dang, William E. Price, Long Duc Nghiem. Desalination and Water Treatment. No: 4-5. Pages: 890-899. Year 2015. (Sep 11 2019 11:15AM)
[4]Article: The effects of feed solution temperature on pore size and trace organic contaminant rejection by the nanofiltration membrane NF270. Authors: Hai Quang Dang, William E. Price, Long Duc Nghiem. Separation and Purification Technology. No: 125. Pages: 43-51. Year 2014. (Sep 11 2019 11:18AM)
[5]Article: Factors governing the rejection of trace organic contaminants by nanofiltration and reverse osmosis membranes. Authors: Hai Quang Dang, William E. Price, Long Duc Nghiem. Desalination and Water Treatment. No: 4-6. Pages: 589-599. Year 2014. (Sep 11 2019 11:20AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 28 2020 8:34AM)
[1]Hóa học môi trường Chủ biên: PGS. TS. Lê Thị Xuân Thùy. Đồng tác giả: PGS. TS. Lê Phước Cường, TS. Đặng Quang Hải, ThS. Mai Thị Thùy Dương, TS. Lê Hoàng Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đoàn Thị Thanh Thanh
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường cho khu công nghiệp Hòa Cầm, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2020

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Các quá trình hóa sinh trong xử lý chất thải hữu cơ
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Nghiên cứu sinh  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Quá trình chuyển khối
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Anh văn chuyên ngành Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Phát triển bền vững
Ngành: Khoa học môi trường
 2019 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Vi sinh và quá trình vi sinh vật
Ngành: Khoa học môi trường
 2018 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn