Đặng Quốc Hoè
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 14714 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Quốc Hoè
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/09/1953
Nơi sinh: Thạch Hà
Quê quán Thạch Hà
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Di truyền học; Tại: Trường Đại học Vinh
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và ĐBCL; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Đại học Đà nẵng
Dạy CN: Di truyền học , Môi trường và con người, Học thuyết Tiến hóa Quản lý HCNN& Quản lý ngành Giáo dục-Đào tạo
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga văn C
Địa chỉ liên hệ: Tổ Khảo thí, Đảm bảo chất lượng Giáo dục và Xây dựng dự án
Điện thoại: 2228827; Mobile: 0905101530
Email: dqhoe@dce.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn