Văn Ngọc Đàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,461

 
Mục này được 22343 lượt người xem
Họ và tên:  Văn Ngọc Đàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/11/1964
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng quát; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Quản trị kinh doanh thương mại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa thương mại - Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836935; Mobile: 0905344878
Email: danvn@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 tháng 2/1987 đến tháng 2/1989 giảng dạy tại trường đại học Bách khoa Đà Nẵng
tháng 2/1989 đến tháng 2/1991 thực hiện nghĩa vụ quân sự
tháng 2/1991 đến nay giảng dạy tai trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Mô hình siêu thị bán lẻ của các doanh nghiệp trong nước trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: ThS. Văn Ngọc Đàn. Mã số: B2008-DDN04-33. Năm: 2010. (Apr 5 2016 8:19PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn