Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,397

 Синтез вензофенантридин по схеме Родионова - Суворова
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Суворов Н. Н., Сладкоков И.И, Дао Хунг Кыонг
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Журнал органической химии ( ЖОрХ ); Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1986
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn