Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,034,001

[1] Danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Số: Quyết định số 745/2002/QĐ/CTN. Năm: 2002.
[2] Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: Số khen thưởng 312/KT. Năm: 2003.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: Quyết định số 6704/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2005.
[4] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Số: Quyết định số 6928 /QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[5] Bằng khen của Hội Hóa học Việt Nam. Số: Số 195/KT-HHHVN. Năm: 2005.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: Quyết định 2308/QĐ-BGDĐT. Năm: 2007.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: Quyết định số 07/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2007.
[8] Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Số: Quyết định số 304/QĐ- LHH KT. Năm: 2008.
[9] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số: Quyết định số 1056/QĐ-TTg. Năm: 2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn