Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dự báo cung – cầu và giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho một số ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh Quảng Nam
Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa; Đồng tác giả: TS.Phạm Quang Tín; TS.Lê Dân
Nơi xuất bản: NXB Thông tin&Truyền thông; Mã số: KK102 ĐM 18 ;Năm XB: 2018
Số lượng XB: 300; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT
Cuốn sách đi vào nghiên cứu xây dựng khung lý thuyết và vận dụng vào việc dự báo nhu cầu lao động cho các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và 2030
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn