Phùng Xuân Thọ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,159

 
Mục này được 16045 lượt người xem
Họ và tên:  Phùng Xuân Thọ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/00/1951
Nơi sinh: Vĩnh Linh
Quê quán Vĩnh Linh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Động lực; Tại: Trường ĐHBK Hà Nội
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Học vị: Tiến sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: 3833180; Mobile: 0914113222
Email: daotaodhdn@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn