Đào Thị Thanh Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,766

 
Mục này được 34083 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Thị Thanh Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/02/1979
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW 1
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Tổ trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Giao Dục Huấn luyện Thể Dục Thể Thao; Tại: Bắc Kinh
Dạy CN: Bóng chuyền
Lĩnh vực NC: Giáo dục Thể chất. Tâm lý học TDTT
Ngoại ngữ: Anh văn, Hán ngữ
Địa chỉ liên hệ: 05 Lê Văn Sĩ - Hòa Minh - Liên Chiểu
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0935303368
Email: thanhha.xu@gmail.com; datthanhha@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2001 đến 2014: Giảng dạy tại TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng.
Từ 2014 đến nay : Giảng dạy tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Đào thị thanh ha. Thành viên: Hồ thúy hằngMai thị thúy. Mã số: B2019-DN01-18. Năm: 2021. (Mar 11 2020 11:03AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN SỨC BỀN CHUYÊN MÔN CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM. 越南优秀排球运动员专项体能评价体系的研究. Chủ nhiệm: Đào Thị Thanh Hà. Mã số: 1004322015000081. Năm: 2015. (Jun 6 2017 1:15AM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: NGHIÊN CỨU LỤA CHỌN BÀI TẬP THỂ DỤC TỰ DO NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG CHO NAM SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Đào Thị Thanh Hà. Mã số: A053005. Năm: 2009. (Jun 6 2017 1:43AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG THẤP TAY CHO SINH VIÊN LỚP CHUYÊN THỂ DỤC - SINH.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM,ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Trần Thị Nguyện. Thành viên: Đào Thị Thanh Hà. Mã số: T02-III-08. Năm: 2003. (Jun 6 2017 12:53AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIIAR PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GDTC CHO SV NỮ NĂM II CỦA TRƯỜNG ĐHBK - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ĐÀO THỊ THANH HÀ. VIET NAM. Trang: 275-282. Năm 2019. (Mar 11 2020 12:03PM)
[2]Tham luận: ỨNG DỤNG THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ THỂ DỤC THỂ THAO. Tác giả: ĐÀO THỊ THANH HÀ. VIET NAM. Trang: 69 -75. Năm 2019. (Mar 11 2020 12:13PM)
[3]Tham luận: ĐỂ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THẬT SỰ GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ĐÀO THỊ THANH HÀ. Kỷ yếu Khoa Giáo Dục Thể Chất -Đại Học Đà nẵng. Trang: 52-55. Năm 2016. (Jun 6 2017 4:48PM)
[4]Tham luận: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP THỂ DỤC TỰ DO NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG CHO NAM SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Đào Thị Thanh Hà. tạp chí của Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh. Trang: 11-14. Năm 2009. (Jun 6 2017 12:46AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The reality of awareness and physical activity of ethnic minorities in Ha Giang Province. Authors: Dang van Dung, Dao Thi Thanh Ha, Vu Chung Thuy,Vu Dinh Quyen. VIET NAM. No: ISBN978-604-9887-50-5. Pages: 42-44. Year 2019. (Mar 11 2020 4:03PM)
[2]Article: Situation of Mass Physical Training and Sport in Urban areas of Vietnam. Authors: Nguyen Thi Xuan Phuong, Dao Thi Thanh Ha, Tran Huynh Anh Thu. VIET NAM. No: ISBN978-604-9887-50-5. Pages: 171-173. Year 2019. (Mar 11 2020 4:18PM)
[3]Article: Reality and measures to increase Physical Education learning interest for Da Nang University students. Authors: Dao Thi Thanh Ha. VIET NAM. No: ISBN978-604-9887-50-5. Pages: 98-103. Year 2019. (Mar 11 2020 4:53PM)
[4]Article: RESEARCH ON SEVERAL SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFICIENCY OF PHYSICAL EDUCATION FOR UNIVERSITY STUDENTS IN DA NANG. Authors: DAO THI THANH HA. Thailan. No: ISSN : 2350 - 9783. Pages: 823-826. Year 2018. (Mar 11 2020 11:24AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 6 2017 1:01AM)
[1]BÓNG CHUYỀN CHUYÊN NGHÀNH CHO SINH VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT QUỐC PHÒNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM,ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Chủ biên: Đào Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Đỗ Quốc Hùng. Nơi XB: Trung tâm Giáo Dục Thể Chất,Đại học Đà Năng. Năm 2008.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]BÓNG CHUYỀN,THỂ DỤC TỰ DO,CẦU LÔNG,ĐIỀN KINH
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 SINH VIÊN  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn