Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='daothithanhha' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Đào Thị Thanh Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,587,802

 
Mục này được 9610 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Thị Thanh Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/05/1979
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW 1
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Giao Dục Huấn luyện Thể Dục Thể Thao; Tại: Bắc Kinh
Dạy CN: Bóng chuyền
Lĩnh vực NC: Giáo dục thể chất
Ngoại ngữ: Anh văn, Hán ngữ
Địa chỉ liên hệ: 05 Lê Văn Sĩ - Hòa Minh - Liên Chiểu
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0935303368
Email: thanhha.xu@gmail.com; datthanhha@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  •  Từ năm 2001 đến nay: Giảng dạy tại TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn