Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,686

 BÓNG CHUYỀN CHUYÊN NGHÀNH CHO SINH VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT QUỐC PHÒNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM,ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ biên: Đào Thị Thanh Hà; Đồng tác giả: Đỗ Quốc Hùng
Nơi xuất bản: Trung tâm Giáo Dục Thể Chất,Đại học Đà Năng; Mã số: 39/QD-GDTC ;Năm XB: 2008
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn