Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,885,014

 Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng E- Marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Thị Thu Hường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 12(85).2014;Từ->đến trang: 36-39;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xuất hiện cùng với sự ra đời của TMĐT, E- Marketing (Marketing điện tử) đang đóng một vai trò quan trọng trong việc quảng bá và thu hút khách hàng không chỉ ở các doanh nghiệp TMĐT mà ngay cả đối với DN truyền thống. Đơn giản vì E- marketing là công cụ hiệu quả và nhanh chóng nhất giúp DN và sản phẩm của DN tiếp cận được với người tiêu dùng toàn thế giới. Mặc dù, thương mại điện tử luôn gắn liền với toàn cầu hóa, tuy nhiên mỗi phân đoạn thị trường vẫn có đặc trưng tiêu dùng riêng, đòi hỏi một chiến lược Marketing riêng, cho nên vẫn cần có các nghiên cứu cho các phân đoạn thị trường cụ thể. Bài báo này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng Doanh nghiệp vừa và nhỏ khi ứng dụng Marketing điện tử và từ đó chỉ ra các nhân tố chính tác động đến việc ứng dụng công cụ này trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
ABSTRACT
With the introduction of Electronic Commerce, E- Marketing (Electronic Marketing) is playing an important role in enterprise promotion and customer attraction not only in E- Commerce Businesses but also in traditional ones. It is simply because E- marketing is the most effective and rapid tool that helps the products of the company reach customers all over the world. Although, E- commerce is always associated with globalization, each market segment has its own characteristic consumption that requires a separate marketing strategy, so it is necessary to study specific market segments. This article aims to find out the current situation of small and medium enterprises in applying E- Marketing and then show the main factors acting on the application of this tool in Da Nang City.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn