Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,256,123

 Thực trạng quảng bá du lịch trực tuyến tại TP. Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Thị Thu Hường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 12[97];Từ->đến trang: 84-88;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì những phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch dưới hình thức truyền thống như cataloge, tờ rơi, áp phích, băng rôn… dần trở nên lỗi thời. Thay vào đó, công cụ internet ngày càng thể hiện vai trò quan trọng và những tiện ích vượt trội so với những phương thức quảng bá truyền thống nêu trên. Đó là lý do vì sao e-marketing ngày càng được ưa chuộng trong ngành du lịch. Thế nhưng, so với các ngành kinh tế khác thì du lịch còn có hoạt động kinh doanh tương đối yếu trên Internet.. Thống kê thực tế cho thấy, mặc dù khách du lịch tới Đà Nẵng tăng nhưng lượng du khách quốc tế đang có xu hướng giảm dần. Một trong những nguyên nhân dẫn tới điều này là khâu quảng bá du lịch còn yếu kém. Bài báo được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng quảng bá du lịch điện tử tại TP. Đà Nẵng và đưa ra một số đánh giá về vấn đề này.
ABSTRACT
With the strong development of information technology, the methods of tourism advertising and promotion in the traditional forms such as catalogs, leaflets, posters, banners... have gradually become obsolete. Instead, Internet tool is increasingly showing the important role and its utilities outperform traditional methods mentioned above. That is why e-marketing is increasingly popular in tourism industry. However, compared with other economic sectors, tourism business is relatively weak on the Internet.. Statistics show that, although the number of ourists to Da Nang increases but that of international tourists is decreasing. One cause of this is that tourism promotion is weak. This article is written to find out the current situation of tourism advertising in Da Nang city and make some assessments of the issue.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn