Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,884,978

 Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng E- Marketing tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Đào Thị Thu Hường; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: T2014-07-07 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn