Đào Thị Ly Sa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28167 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Thị Ly Sa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/06/1989
Nơi sinh: Quãng Trị
Quê quán Đức Tùng - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh; Tại: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Tại: Đại học Công nghệ và Kỹ thuật quốc gia Pingtung
Dạy CN: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Toeic 660
Địa chỉ liên hệ: 129 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0606501077; Mobile: 0905991811
Email: sadaothily.kt89@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011-2012: dạy kinh tế ngành tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
2012-2014: học Thạc sỹ ngành Kinh tế nông nghiệp tại trường Đại học Công nghệ và Kỹ thuật quốc gia Pingtung
08/2014 đến nay: tiếp tục giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu nông sản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực bắc Tây Nguyên – thực trạng và một số kiến nghị. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi, Đào Thị Ly Sa. Tạp chí khoa học ĐHQGHN:Kinh doanh và Kinh tế. Số: Số 1 (2018). Trang: 86­-95. Năm 2018. (Jul 1 2020 9:39AM)
[2]Tham luận: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KHU VỰC TÂY NGUYÊN TIẾP CẬN THEO CHUỖI CUNG ỨNG – TRƯỜNG HỢP CHO NGÀNH CÀ PHÊ. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi, Đào Thị Ly Sa. Hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”. Trang: 444-453. Năm 2018. (Jul 1 2020 10:42AM)
[3]Tham luận: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN. Tác giả: Đào Thị Ly Sa. Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”. Trang: 322-328. Năm 2017. (Jul 1 2020 9:21AM)
[4]Bài báo: DETERMINANTS OF INCOME DIVERSIFICATION DECISION FOR OFF-FARM WORK OF RURAL HOUSEHOLDS IN KONTUM PROVINCE, VIETNAM. Tác giả: Đào Thị Ly Sa. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 3E. Trang: 49-59. Năm 2017. (Jul 1 2020 9:24AM)
[5]Tham luận: NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA – NGHIÊN CỨU TẠI TÂY NGUYÊN. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Đào Thị Ly Sa. Hội thảo Comb 2017. Trang: 58-65. Năm 2017. (Jul 1 2020 9:31AM)
[6]Tham luận: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 ĐẾN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở TÂY NGUYÊN. Tác giả: Đào Thị Ly Sa. Hội thảo Comb 2017. Trang: 92-97. Năm 2017. (Jul 1 2020 9:35AM)
[7]Tham luận: CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM. Tác giả: Đào Thị Ly Sa, Lê Thị Hồng Nghĩa. Hội thảo khoa học Quản trị và kinh doanh (COMB 2015). Trang: 187-195. Năm 2015. (Jul 1 2020 9:18AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 3 Sinh viên ngành quản trị kinh doanh và kinh tế phát triển  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Kinh tế nông nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên ngành Kinh doanh nông nghiệp  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[3]Kinh doanh nông nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên các ngành kinh tế, Kinh doanh nông nghiệp  Phân Hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[4]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2 Sinh viên kinh tế  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[5]Quản trị trang trại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2 sinh viên ngành quản trị kinh doanh và thương mại  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn