Đào Trọng Sáu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,314

 
Mục này được 19842 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Trọng Sáu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/12/1955
Nơi sinh: Thái Lan
Quê quán Sài Sơm, Quốc Oai, Hà Tây
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn - Hà Bắc
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Bóng đá
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Lô 373, Quảng Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0983445126
Email: sauchum@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1978 - 1996: Giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng 
  • 1996 đến nay: Giáo viên TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn