Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,598

 VN-Index trend prediction using long-short term memory neural networks
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Ngoc Tra, Ho Phuoc Tien, Nguyen Thanh Dat and Nguyen Ngoc Vu
Nơi đăng: Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology (1859‐1531, 17(12), 61-65); Số: 17(12);Từ->đến trang: 61-65;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn