Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,903,967

 Quá trình quá độ điện từ tần số cao trong máy điện khi điều chỉnh điện áp bằng phương pháp điều chế độ rộng xung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Anh TuấnKoxkin Iurii Pavlovich
Nơi đăng: Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật điện Xanh-Pêtecbua; Số: 9;Từ->đến trang: 31-37;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn