Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,131,842

 Động đất và kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất
Chủ biên: Hoàng Phương Hoa; Đồng tác giả: Nguyễn Văn Nam, Đặng Công Thuật
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng; Mã số: ISBN:9786048220587 ;Năm XB: 2017
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT
Trình bày một số kiến thức cơ bản về động đất và cơ sở của động đất học công trình. Cơ sở động lực học kết cấu và tính toán hệ đàn hồi chịu động đất. Tính toán kết cấu chịu tác động của động đất theo TCVN 9386:2012. Kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất. Độ tin cậy và phân tích định lượng rủi ro công trình xây dựng chịu tải trọng động đất dựa vào đồ thị trạng thái phá huỷ kết cấu.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn