Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,134,481

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc máy tính
Ngành: Vật lý
 2011 Cử nhân Vật lý  Khoa Vật lý - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Mã nguồn mở
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Cử nhân Công nghệ thông tin  Khoa Tin học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ điều hành
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Cử nhân Công nghệ thông tin  Khoa Tin học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Khoa Điện - Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
[4]Kiến trúc máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Cử nhân Công nghệ thông tin  Khoa Tin học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Khoa Điện - Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn