Đinh Đức Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 1144 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Đức Hạnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/01/1991
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 20; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Tại: National Cheng Kung University
Dạy CN: Kỹ thuật cơ khí
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0905649466
Email: ddhanh@dut.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Degradation Modeling and Reliability Assessment for A Multi-Component System with Structural Dependence. Authors: Author links open overlay panelDuc-Hanh Dinh, Phuc Do, Benoit Iung. Computers & Industrial Engineering. No: 106443. Pages: 106443. Year 2020. (Apr 7 2020 4:31AM)
[2]Article: Maintenance optimisation for multi-component system with structural dependence: Application to machine tool sub-system. Authors: Author links open overlay panelDuc-Hanh Dinh, Phuc Do, Benoit IUNG. CIRP Annals Journal. No: Vol: 69. Pages: 417-420. Year 2020. (Sep 22 2020 3:39PM)
[3]Article: Maskless lithography based on digital micromirror device (DMD) and double sided microlens and spatial filter array. Authors: Dinh, D. H., Chien, H. L., & Lee, Y. C.. Optics & Laser Technology. No: 113. Pages: 407-415. Year 2019. (Mar 11 2020 3:56PM)
[4]Presentations: Modeling the impact of disassembly operations on the degradation process of multi-component systems. Authors: Dinh, D. H., Do Van, P., & Iung, B.. In 11th International Conference on Mathematical Methods in Reliability, MMR 2019. Pages: MMR 2019. Year 2019. (Mar 11 2020 4:02PM)
[5]Article: Maskless beam pen lithography based on integrated microlens array and spatial-filter array. Authors: Hasan, M. N., Dinh, D. H., Chien, H. L., & Lee, Y. C. Joutnal of Optical Engineering. No: 56(11). Pages: 104-115. Year 2017. (Mar 11 2020 3:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn