Đặng Đức Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,925

 
Mục này được 29538 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Đức Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/06/1972
Nơi sinh: thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Quê quán Hương Thủy, Huế, Thừa Thiên-Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa-Thực Phẩm; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Hóa Sinh; Tại: Đại học Massachusetts (UMass) – Hoa Kỳ
Dạy CN: Hoá đại cương, Hoá sinh, Tin sinh học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0343733070
Email: ddlong@dut.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Hoá-Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1995 – 1996), Trợ giảng Đại học Massachusetts, Hoa Kỳ (1996 – 1999). Trợ lý nghiên cứu Đại học Massachusetts, Hoa Kỳ (2000 – 2003). Cán bộ nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y khoa Wadsworth, New York– Hoa Kỳ (2004 – 2010).

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số đặc điểm hóa sinh của nguyên liệu phục vụ chế biến dầu gan mực. Tác giả: Bùi Xuân Đông; Đặng Đức Long; Phạm Trần Vĩnh Phú ; Tạ Ngọc Ly; Đoàn Thị Hoài Nam; Lê Lý Thùy Trâm; Võ Công Tuấn ;
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Năm 2015. (Apr 22 2015 11:15AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp tách phân tử acid nucleic từ mẫu phẩm sinh học bằng hạt nano sắt từ. Tác giả: TS. Đặng Đức Long*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 71. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:09PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu phân lập nấm Trichoderma và khảo sát khả năng sinh enzym, ứng dụng trong xử lý bã thải nấm. Tác giả: Phạm thị Thị Kim Thảo*; ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân; TS. Đặng Đức Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 131. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[4]Bài báo: Khảo sát một số môi trường để sản xuất cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum. Tác giả: Hồ Lê Hân, Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Phước Trang
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 10(71).2013. Trang: 102-107. Năm 2013.
(Dec 4 2014 2:28PM)
[5]Bài báo: A review of magnetic nanoparticles and their applications to biomedicine. Tác giả: Cao Xuân Hữu, Nguyễn Thị Minh Xuân, Phạm Thị Kim Thảo, Đặng Đức Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 40-46. Năm 2013. (Dec 4 2014 2:44PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu môi trường thay thế rẻ tiền để nuôi cấy tảo Spirulina làm thực phẩm chức năng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Minh Xuân, Đặng Đức Long
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(71).2013. Trang: 147-152. Năm 2013. (Dec 4 2014 2:32PM)
[7]Bài báo: Harvesting Spirulina- Green Super food for life by Ultrasound. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Minh Xuân, Đặng Đức Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 10. Trang: 96-102. Năm 2013. (Dec 4 2014 2:36PM)
[8]Bài báo: Màng sinh học từ chitosan để kéo dài thời gian bảo quản của hoa quả. Tác giả: Nguyễn Thị Lâm, Nguyễn Thị Minh Xuân, Đặng Đức Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 12(61). Trang: 73-79. Năm 2012.
(Dec 4 2014 2:49PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu cao và nước giải khát linh chi. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng, Cao Ngọc Lương, Ngô Thị Thanh Hương , Đặng Đức Long
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6. Trang: 87-93. Năm 2011.
(Dec 4 2014 2:51PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: MicroRNA binding sites in C. elegans 3′ UTRs. Authors: Liu C, Rennie WA, Mallick B, Kanoria S, Long D, Wolenc A, Carmack CS, Ding Y.. RNA Biology. No: 11. Pages: 0 - -1. Year 2014. (Dec 4 2014 2:01PM)
[2]Article: STarMir: a web server for prediction of microRNA binding sites. Authors: William Rennie, Chaochun Liu, C. Steven Carmack, Adam Wolenc, Shaveta Kanoria, Jun Lu, Dang Long, and Ye Ding
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Nucl. Acids Res. No: Web Server issue. Pages: W114-118. Year 2014. (Dec 4 2014 2:09PM)
[3]Article: CLIP-based prediction of mammalian microRNA binding sites. Authors: Chaochun Liu, Bibekanand Mallick, Dang Long, William A. Rennie, Adam Wolenc, C. Steven Carmack, Ye Ding. Nucl. Acids Res. No: 41 (14). Pages: e138. Year 2013. (Dec 4 2014 2:14PM)
[4]Article: Biodegradation of Phenol by Native Bacteria Isolated From Dioxin Contaminated Soils. Authors: Bui Ba Han, Nguyen Thi Lan, Dang Duc Long. Journal of Bioremediation & Biodegradation;
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 3:11. Pages: 1-6. Year 2012.
(Dec 4 2014 2:22PM)
[5]Article: Dicer-1-dependent Dacapo suppression acts downstream of Insulin receptor in regulating cell division of Drosophila germline stem cells. Authors: Yu, J.Y., Reynolds, S.H., Hatfield, S.D., Shcherbata, H.R., Fischer, K.A., Ward, E.J., Long, D., Ding, Y., Ruohola-Baker, H.. Development. No: 136. Pages: 1497-1507. Year 2009. (Jan 19 2011 10:25PM)
[6]Article: A structural interpretation of the effects of GC-content on efficiency of RNA interference. Authors: Chan, C.Y., Carmack, C.S., Long, D., Maliyekkel, A., Shao, Y., Roninson, I., Ding, Y.. BMC Bioinformatics. No: 10 (Suppl 1). Pages: S33. Year 2009. (Jan 19 2011 10:28PM)
[7]Article: Rational design leads to more potent RNA interference against hepatitis B virus: factors effecting silencing efficiency. Authors: Keck, K., Volper, E.M., Spengler, R.M., Long, D.D., Chan, C.Y., Ding, Y.,McCaffrey, A.P.. Mol Ther. No: 17. Pages: 538-547. Year 2009. (Jan 19 2011 10:32PM)
[8]Article: mirWIP: microRNA target prediction based on microRNA-containing ribonucleoprotein-enriched transcripts. Authors: Hammell, M., Long, D., Zhang, L., Lee, A., Carmack, C.S., Han, M., Ding, Y., Ambros, V.. Nat. Methods. No: 5. Pages: 813-819. Year 2008. (Jan 19 2011 10:38PM)
[9]Article: Analysis of microRNA-target interactions by a target structure based hybridization model. Authors: Long, D., Chan, C.Y., Ding Y.. Pac. Symp. Biocomput.
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 64-74. Year 2008.
(Jan 19 2011 10:43PM)
[10]Article: Potent effect of target structure on microRNA function. Authors: Long, D., Lee, R., Williams, P., Chan, C.Y., Ambros, V., Ding, Y.. Nat. Struct. Mol. Biol.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 14. Pages: 287-294. Year 2007.
(Jan 19 2011 10:46PM)
[11]Article: Electropolymerized films formed from the amphiphilic decyl esters of D- and L-tyrosine compared to L-tyrosine using the electrochemical quartz crystal microbalance. Authors: Marx, K.A., Zhou, T., Long, D.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Biomacromolecules. No: 6. Pages: 1698-1706. Year 2005. (Jan 19 2011 10:49PM)
[12]Article: Coding and non-coding DNA thermal stability differences in eukaryotes studied by melting simulation, base shuffling and DNA nearest neighbor frequency analysis. Authors: Long, D.,Grosse, I., Marx, K.A.. Biophys. Chem. . No: 110. Pages: 25-38. Year 2004. (Jan 19 2011 10:52PM)
[13]Article: Overcoming confounded controls in the analysis of gene expression data from microarray experiments. Authors: Bhattacharya, S., Long, D.,Lyons-Weiler, J.. Apply Bioinformatics. No: 2. Pages: 197-208. Year 2003. (Jan 19 2011 10:54PM)
[14]Presentations: The difference between coding and non-coding DNA thermal stability investigated by melting simulation, base shuffling and DNA frequency analysis. Authors: Long, D.,Marx, K.A.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 13th Conversation of Biomolecular Structure & Dynamics Albany 2003, Albany, NY, June 17, 2003. Year 2003. (Jan 19 2011 11:00PM)
[15]Presentations: Accurate exon-intron sequence classification by neural networks using 3-base frame-dependent nucleotide frequencies to represent sequences. Authors: Long, D.,Marx, K.A.. 13th Conversation of Biomolecular Structure & Dynamics Albany 2003, Albany, NY, June 17, 2003. Year 2003. (Jan 19 2011 11:02PM)
[16]Presentations: Measuring the significance of the classification of large-scale gene expression data by the non-parametric bootstrap technique. Authors: Long, D., Bhattacharya, S., Lyons-Weiler, J.. Second Annual UMass Bioinformatics Conference, Lowell, MA, May 3, 2002. Year 2002. (Jan 19 2011 11:04PM)
[17]Presentations: Applying the non-parametric bootstrap to validate the clustering analysis result of large-scale gene expression experiments. Authors: Long, D., Bhattacharya, S., Lyons-Weiler, J.. Experimental Design and Statistical Analysis in Array Technology Symposium, Harvard University, Boston, MA, May 12, 2001
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2001.
(Jan 19 2011 11:06PM)
[18]Article: Amperometric hydrogen peroxide sensor electrodes coated with electropolymerized tyrosine derivative and phenolic films. Authors: Long, D., Zhou, T., Marx, K.A.. J. Electroanal. Chem.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: 501. Pages: 107-113. Year 2001.
(Jan 19 2011 10:56PM)
[19]Presentations: Electrodes for hydrogen peroxide by thin film electro-polymerization of the amphiphilic decyl esters of D- & L-tyrosine. Authors: Long, D., Marx, K.A., Zhou, T.. the Materials Research Society Fall Meeting, Boston, MA, November 1999. Year 1999. (Jan 19 2011 11:08PM)
[20]Article: Chitosan-Carboxymethylcellulose hydrogels as supports for cell immobilization. Authors: Long, D.D., Luyen, D.V.. J. Macromolecular Science-Pure and Applied Chemistry A. No: 33. Pages: 1875-1884. Year 1996. (Jan 19 2011 10:58PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Xuân Lâm
Đề tài: Kéo dài thời gian bảo quản hoa quả bằng màng chitosan cải tiến

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải nhất Sáng tạo Kỹ Thuật Việt Nam

 Khoa học công nghệ

 1995

 

 QUỸ HỖ TRỢ SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIỆT NAM (VIFOTEC) - Hà Nội

[2] Giải nhất Sinh viên Nghiên cứu Khoa học

 Khoa học công nghệ

 1995

 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo- Hà Nội

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật sinh học phân tử
Ngành: Sinh học
 2010 Sinh viên năm thứ tư trường ĐH Bách khoa  Trường ĐH Bách khoa,ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn