Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,887

 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy thu phát SSB sóng ngắn sử dụng FPGA và DSP phục vụ thông tin liên lạc duyên hải
Chủ nhiệm:  PGS. TS Đỗ Trọng Tuấn; Thành viên:  TS. Dương Hữu Ái
Số: B2016-BKA-10 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn