Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,579

 Ứng dụng phương pháp thử tải Bidirectional Load Test (O-Cell) cho cọc khoan nhồi đường kính lớn(Applying Bidirectional Load Test (O-Cell) Method For Large Diameter Bored Pile)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo
Nơi đăng: Seminar khoa học - Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà nẵng, Hội thảo: Địa kỹ thuật - Giải pháp và thực tiễn ứng dụng ĐHBK 2017, Hội thảo 20 năm thành lập Hội cầu đường Quảng Ngãi; Số: 2016-2017;Từ->đến trang: 1-34;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài tham luận giới thiệu các công trình sử dụng cọc khoan nhồi đường kính lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 02 phương pháp thử tải thường dùng là nén tĩnh truyền thống sử dụng dàn chất tải và thử động biến dạng lớn PDA. Tuy nhiên trong các trường hợp công trình có diện tích hẹp, không có mặt bằng chuyên chở, xếp đối trọng, các công trình cầu trên sông, các cầu ở xa thành phố thì công tác thử tải gặp khó khăn. Phương pháp Bidirectional Load Test (BLT) với giải pháp đặt kích trong cọc theo nguyên lý của GS. Osterberg và gia tải hai hướng: thân cọc đi lên và mũi cọc đi xuống, giải pháp này không cần đối trọng và mặt bằng, tiến độ nhanh, không phải chuyên chở tải ảnh hưởng đến giao thông và môi trường. Đồng thời sử dụng strain gauges đo biến dạng dọc trục để phân tích ma sát thành bên cũng là một ưu điểm lớn của phương pháp này. Tác giả cùng nhóm nghiên cứu đã ứng dụng thành công tại công trình Tòa nhà Seabank Đà Nẵng cho cọc khoan nhồi D1000 với tải trọng 10.000kN - kích và thiết bị tự chế tạo ở Việt Nam - giá thành thấp. Triển vọng áp dụng cho nhiều công trình khác trên địa bàn Đà nẵng và Miền trung Việt Nam.
ABSTRACT
The presentation introduced the work using large-diameter bored piles in Da Nang city and 02 loads commonly used testing method is traditionally used: static compression loading platforms and large deformation dynamic test PDA. However in the case of buildings with an area of ​​narrow, no ground transportation, loading counterweight, the bridges on the river, the bridge away from the city, the work load test difficulty. Method Bidirectional Load Test (BLT) to set the size of the deposit solution according to the principle of Prof. Osterberg and load two directions: upward and pile body pile tip downward, this solution does not need a counterweight and ground, progress quickly, not carrying loads affect traffic and the environment. Simultaneously use strain gauges to measure the axial deformation analyzes into internal friction is also a big advantage of this method. The author and his team have successfully applied at Seabank Building works Danang for pile load 10.000kN D1000 - enabled devices and self-made in Vietnam - low cost. Prospects applied to many other buildings in the province of Danang and Central Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn