Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,539

 Báo cáo giới thiệu các thiết bị thí nghiệm mới Phòng thí nghiệm Địa Cơ: PDA-PAX, GeokonA9, CPTu Envir and Triaxial Compression Test
(Presentation of Introdution the New Testing Equipment in the Geotechnical Laboratory: PDA-PAX, GeokonA9, CPTu Envir and Triaxial Compression Test)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo
Nơi đăng: Seminar Giới thiệu thiết bị thí nghiệm mới Khoa Xây dựng Cầu Đường - Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng; Số: Năm 2013;Từ->đến trang: Update;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Năm 2012, các phòng thí nghiệm thuộc Khoa xây dựng Cầu Đường quản lý gồm: Phòng thí nghiệm Địa Cơ, phòng thí nghiệm Cầu, phòng thí nghiệm Đường và Vật Liệu Xây dựng. Các thiết bị mới đã được chuyển giao cho một số cán bộ chuyên trách và chuyên sâu. Nhằm phổ biến rộng rãi những ứng dụng trong học tập, NCKH và giảng dạy. Hội đồng Khoa học Khoa tổ chức buổi Seminar để giới thiệu, thảo luận về các ứng dụng của các thiết bị thí nghiệm mới.
Bài trình bày giới thiệu các thiết bị mới phòng thí nghiệm Địa Cơ bao gồm: Máy thử tải động biến dạng lớn PDA-PAX, Máy đo biến dạng dọc trục cọc Geokon A9, Máy xuyên tĩnh CPTU - Envir Thụy Điển và máy Nén ba trục. Các tính năng mới, nguyên lý hoạt động và các dự án thực tế đã áp dụng sẽ được trình bày giới thiệu.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn