TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,142,795
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1571 người
PGS.TS. Lê Hữu Ái
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Ngọc Ái
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
Đặng Thị Thúy An
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Lê Vũ An
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lưu Ngọc An
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Phước Quý An
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Tuyết An
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Bảo An
Ban Tổ chức Cán bộ
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Phan Trọng An
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trần Thị Mai An
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Vĩnh An
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trương Phan Thiên An
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Vũ Minh An
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Hoàng Ngọc Ân
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Văn Thiên Ân
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
Thái Thị Hồng Ân
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trần Thị Ân
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
Võ Đức Ân
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Bùi Bá Hoàng Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Bùi Thị Ngọc Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Đàm Minh Anh
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đỗ Thị Kim Anh
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Hoàng Dương Việt Anh
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Huỳnh Võ Duyên Anh
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Lê Công Tuấn Anh
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Lê Mai Anh
Ban Tổ chức Cán bộ
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Nguyễn Vân Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Lê Thị Hải Anh
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn