TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,116,410
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1805 người
CN. Lê Thị Bội Dung
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
ThS. Lê Thị Kim Dung
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Mai Thị Dung
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
CN. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Võ Huyền Dung
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Trần Bửu Dung
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Trần Hạnh Dung
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Thị Kim Dung
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Trần Thị Minh Dung
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Cao Đức Dũng
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đào Văn Dũng
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Đoàn Gia Dũng
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
PGS.TS. Dương Việt Dũng
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hồ Phước Dũng
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Hoàng Dũng
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Lâm Chí Dũng
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Lê Tiến Dũng
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Văn Dũng
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
Lê Xuân Dũng
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Ngô Văn Dũng
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Tiến Dũng
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Tiến Dũng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Công Dũng
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trịnh Quang Dũng
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
CN. Võ Văn Dũng
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Văn Dụng
Ban Quản lý Dự án Xây dựng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Lê Đình Dương
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Mai Thị Thùy Dương
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thái Dương
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn