TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,117,700
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1805 người
TS. Trần Thị Hoàng Giang
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
Trương Linh Giang
Trung tâm Phát triển Phần mềm
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Nguyễn Quang Giao
Trung tâm Kiểm định CLGD
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
GS.TS. Lê Thế Giới
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Bùi Nữ Thanh Hà
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
Bùi Thị Thu Hà
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Đặng Thị Phương Hà
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Đào Thị Thanh Hà
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Đỗ Thu Hà
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đỗ Uyên Hà
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Dương Mộng Hà
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
TS. Đường Thị Liên Hà
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Hồ Quảng Hà
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Hoàng Hà
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Hoàng Thị Thanh Hà
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Nhị Hà
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Thị Ngọc Hà
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Ngô Văn Hà
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Thanh Hà
Tổ chức hành chính
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Châu Hà
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Diệu Hà
Khoa Giáo dục Mầm non
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Hà
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Hà
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Thị Hải Hà
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Khánh Hà
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Việt Hà
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn