TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
40,627,348
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1517 người
ThS. Nguyễn Thị Hằng
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Phạm Dương Thu Hằng
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
Lê Ngọc Hành
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Công Hành
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Bích Hạnh
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh
Văn phòng ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Dương Thị Hạnh
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Hoàng Hồ Ngọc Hạnh
Văn phòng ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Thị Bích Hạnh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Thị Mỹ Hạnh
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
BS. Lê Tố Hạnh
Trung tâm Thông tin Học liệu và truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Khoa Diệu Hạnh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Hạnh
Tổ tài vụ
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Thuý Hạnh
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trần Thị Minh Hạnh
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Đình Hào
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Dương Nguyên Hảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thanh Hảo
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Diệu Hảo
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Văn Hảo
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đặng Văn Hậu
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
KS. Lê Xuân Hậu
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Ngọc Hậu
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đinh Thị Minh Hiền
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Hồ Hữu Hiền
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn