TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,116,765
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1805 người
ThS. Nguyễn Thu Hà
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Vĩnh Hà
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Phạm Thị Hà
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Thị Hồng Hà
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Thị Thu Hà
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Thị Thu Hà
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Lê Yên Hà
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
Trần Thanh Hà
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Thị Phương Hà
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trương Thị Thu Hà
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Vũ Thu Hà
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Lê Trương Di Hạ
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Nguyễn Song Hạ
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đặng Quang Hải
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Hoàng Hải
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Đỗ Việt Hải
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS.
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Hoàng Hải
Ban Hợp tác Quốc tế
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Hoàng Nam Hải
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Hoàng Thế Hải
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
TS. Hoàng Văn Hải
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
Huỳnh Thanh Hải
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Lê Tự Hải
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Hoàng Hải
Ban Thanh tra, Pháp chế
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Minh Hải
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Nam Hải
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thanh Hải
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Việt Hải
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phùng Việt Hải
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn