TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1728 người
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Thuý Hạnh
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
BS. Trần Hoàng Hạnh
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Trần Thị Minh Hạnh
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Đình Hào
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Dương Nguyên Hảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS.
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Diệu Hảo
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Văn Hảo
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đặng Văn Hậu
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
KS. Lê Xuân Hậu
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Ngọc Hậu
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đinh Thị Minh Hiền
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Hồ Hữu Hiền
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Huỳnh Hữu Hiền
Phòng QLKH & HTQT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Lê Thị Thu Hiền
Chuyển công tác
Chuyển công tác
Lê Văn Hiền
Phòng Đào tạo
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Nguyễn Thị Hiền
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
CN. Nguyễn Thị Tâm Hiền
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
CN. Nguyễn Thị Thu Hiền
Hợp tác quốc tế
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Xuân Hiền
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Phan Văn Hiền
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
Trương Thị Kim Hiền
Trung tâm Phát triển Phần mềm
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trương Thị Thu Hiền
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
Võ Thị Thu Hiền
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Minh Hiển
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đặng Quang Hiển
Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn