TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
34,716,087
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1452 người
ThS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
CN. Nguyễn Mạnh Hùng
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
Nguyễn Mạnh Hùng
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Ngọc Hùng
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Nguyễn Phi Hùng
Ban Pháp chế và Thi đua
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
GS.TS. Nguyễn Thế Hùng
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Xuân Hùng
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
Phan Việt Hùng
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Tô Văn Hùng
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Mạnh Hùng
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
CN. Trần Ngọc Hùng
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
KS. Trần Nguyễn Việt Hùng
Trung tâm Phát triển Phần mềm
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Quốc Hùng
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học Kinh tế
Trần Vĩnh Hùng
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Võ Duy Hùng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Võ Trung Hùng
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Huỳnh Hữu Hưng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Huỳnh Thái Hưng
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Lê Quang Hưng
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Tấn Hưng
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Tấn Hưng
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Trung Hưng
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Phạm Thành Hưng
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trần Quang Hưng
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Văn Hưng
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
Đinh Thị Mỹ Hương
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Cao Đẳng Công nghệ
Đoàn Thị Liên Hương
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn