TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,216,139
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
ThS. Trần Phan Hiếu
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trịnh Trung Hiếu
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Văn Hiệu
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Thị Như Hoa
Phòng Hành chính
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Đỗ Thị Tuyết Hoa
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Hoàng Phương Hoa
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Thị Ngọc Hoa
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Ngô Thị Ngọc Hoa
Ban Hợp tác Quốc tế
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Hoa
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Nguyễn Thị Hoa
Tổ chức hành chính
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Phan Thị Hoa
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Thị Ngọc Hoa
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Trương Thị Hoa
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Vương Phương Hoa
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Đào Hữu Hoà
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Dương Thị Ngọc Hoà
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lưu Đức Hoà
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Tấn Hoà
Phòng Công tác Sinh viên
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thanh Hoà
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Đậu Thị Hòa
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Kiều Thị Hòa
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Lâm Bá Hòa
Phòng Tổ chức – Hành chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Thanh Hòa
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Lê Hòa
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Ngọc Hòa
Trung tâm học liệu và Truyền thông
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
CN. Phạm Đức Hòa
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Phan Văn Hòa
Chuyển công tác
Chuyển công tác
ThS. Trần Thị Hòa
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Thị Khánh Hòa
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn