TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1728 người
CN. Nguyễn Đức Huấn
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Thị Kim Huệ
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
CN. Trần Văn Huệ
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Bùi Văn Hùng
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đào Thanh Hùng
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đỗ Quốc Hùng
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Hồ Mạnh Hùng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Ngọc Hùng
Phòng Khảo thí và ĐBCL
Trường Đại học Sư phạm
TS. Huỳnh Ngọc Hùng
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Hùng
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
GS.TS. Lê Kim Hùng
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Ngũ Thiện Hùng
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Đức Hùng
Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
CN. Nguyễn Mạnh Hùng
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
Nguyễn Mạnh Hùng
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Ngọc Hùng
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Nguyễn Phi Hùng
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
GS.TS. Nguyễn Thế Hùng
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Hùng
Ban Đảm bảo chất lượng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Xuân Hùng
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Phan Việt Hùng
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Tô Văn Hùng
Chuyển công tác
Chuyển công tác
TS. Trần Mạnh Hùng
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
CN. Trần Ngọc Hùng
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
KS. Trần Nguyễn Việt Hùng
Trung tâm Phát triển Phần mềm
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Quốc Hùng
Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trần Quốc Hùng
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn