TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
40,627,407
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1517 người
TS. Phạm Hoài Hương
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Hương
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Thị Hương
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Thu Hương
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
KS. Phan Thị Quỳnh Hương
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
TS. Trần Thị Hương
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
Võ Thị Hương
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thị Thu Hướng
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Văn Hướng
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đào Thị Thu Hường
Khoa Hệ thống thông tin - Kinh tế
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Nguyễn Thị Hường
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trương Thị Thư Hường
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Cao Xuân Hữu
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Minh Huy
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Đỗ Phú Huy
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Giáp Quang Huy
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hồ Ngọc Huy
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Hoàng Minh Huy
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
Lê Chí Huy
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Lê Quốc Huy
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Quốc Huy
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS.
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Lê Văn Huy
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Đăng Huy
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Đức Huy
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Quang Huy
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Quốc Huy
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Trường Huy
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
Phạm Nguyễn Quốc Huy
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn