TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,117,755
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1805 người
ThS. Huỳnh Võ Duyên Anh
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Lê Công Tuấn Anh
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Lê Mai Anh
Ban Tổ chức Cán bộ
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Nguyễn Vân Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Lê Thị Hải Anh
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Thị Kim Anh
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Thị Trâm Anh
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Tuyết Anh
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Mai Thị Kiều Anh
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Ngô Lê Ngữ Anh
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Ngọc Anh
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Ngọc Anh
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Nguyễn Ngọc Anh
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Lan Anh
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Ninh Văn Anh
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Phạm Trần Xuân Anh
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Phạm Tuấn Anh
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS.
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phan Quang Như Anh
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phan Thế Anh
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Nguyễn Trâm Anh
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
KS. Trần Nhật Anh
Tổ Quản trị mạng thông tin
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Thị Lan Anh
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Phương Anh
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn